Afgelopen maandagavond zijn door de regering aanvullende maatregelen bekend gemaakt inzake de bestrijding van het coronavirus. Allereerst zijn we blij dat we kunnen blijven tafeltennissen en we moeten er als vereniging ook alles aan (blijven) doen om dat zo te houden en het risico op verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom hebben we als bestuur de volgende besluiten genomen (in lijn met de landelijke maatregelen) met ingangsdatum 1 oktober 2020:

  • Het is niet toegestaan dat supporters de wedstrijden bijwonen;
  • Tijdens de wedstrijden wachten de spelers die niet spelen in de kantine. De landelijke wedstrijden kunnen hierop een uitzondering maken als slechts één tafel in de zaal is opgesteld;
  • Ouders die kinderen naar de training brengen kunnen helaas niet in de kantine blijven wachten tot de training is afgelopen;
  • De bar in de kantine is niet open, het is niet toegestaan om koffie of andere consumpties te gebruiken. Neem dus zelf wat eten en drinken mee naar de training of competitiewedstrijd;
  • Na de wedstrijden is het niet toegestaan in de kantine te verblijven, het verzoek is om gelijk naar huis te gaan;
  • Om het bron- en contactonderzoek te ondersteunen wordt spelers bij binnenkomst verzocht het registratieformulier in te vullen. Na afloop van de speelavond wordt dit formulier in de rechter la opgeborgen achter de bar. Na twee weken worden de formulieren vernietigd.

Uiteraard hopen we als bestuur dat deze maatregelen snel weer kunnen worden teruggedraaid. Voor dit moment doen wij een dringend beroep deze regels ook na te leven.

Meer informatie