Contributie ttv Smash in Monster

Het verenigingsjaar van tafeltennisvereniging Smash uit Monster loopt van 1 augustus tot 31 juli. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Volwassenen (senior) | 17 jaar en ouder (leeftijd op 1 juli)

BondClubTotaal
Competitiespelend€ 76,50€ 98,50€ 175,00
Recreant / niet competitiespelend € 20,50€ 104,50€ 125,00
Niet spelend/donateur€ 0,00€ 40,00€ 40,00

Jeugd | tot en met 16 jaar (leeftijd op 1 juli)

BondClubTotaal
Competitiespelend€ 57,50€ 87,50€ 145,00
Niet competitiespelend€ 20,50€ 79,50€ 100,00

Lidmaatschap en afmelden

Het lidmaatschap (verenigingsjaar) loopt vanaf 1 augustus tot 31 juli en wordt automatisch met één jaar verlengd als het niet voor het eind van het verenigingsjaar is opgezegd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van een deel van de contributie. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gebeuren bij de secretaris van tafeltennisvereniging Smash (Monster).

Lid worden

Direct lid worden is niet nodig. De eerste keren kan er gratis meegespeeld worden. Als u lid wil worden kunt u bij de vereniging om een inschrijfformulier vragen. Het ingevulde inschrijfformulier kunt u bij onze secretaris inleveren.

Betaling

De gehele contributie dient vooraf voor het gehele verenigingsjaar betaald te worden. Voor de betaling wordt, na de algemene ledenvergadering een betalingsverzoek verzonden.