Het clubblad van tafeltennisvereniging Smash verschijnt een aantal keer per jaar.

De recentste nummers van Kontakten:

Kopij inleveren

Kopij graag inleveren bij Marco van Cooten.
Het liefst digitaal via e-mail (marco@mvancooten.nl).