Kontakten, het clubblad van ttv Smash, nummer 316 (september 2022) is verschenen. In dit clubblad aandacht voor de algemene ledenvergadering die op 22 september 2022 om 20.00 uur zal plaatsvinden in de kantine van de Rinus Nederpelzaal.

Naast de agenda van deze vergadering en de notulen van de vorige vergadering zijn jaarverslagen van secretaris en wedstrijdsecretarissen in dit clubblad opgenomen.

Belangrijke thema’s tijdens algemene ledenvergadering

Hoe staan we er als vereniging voor, wat is de impact van de hogere energieprijzen op onze vereniging en wat kunnen we nog doen door te verduurzamen? Belangrijke thema’s die veel effect hebben op de financiële positie van onze vereniging.

Lees het in Kontakten nr. 316, september 2022