Vandaag bereikte ons het bericht dat op 1 november ons lid, en secretaris van tafeltennisvereniging Smash, Koos Hofland is overleden.

Totaal onverwacht zijn we Koos kwijtgeraakt.

Koos was sinds zijn jeugdjaren onafgebroken actief en enthousiast lid van Smash en zeer begaan met de vereniging. Hij schreef lange tijd in clubblad en kranten over uitslagen en bijzonderheden van onze vereniging.

Koos heeft vele verenigingstaken op zich genomen. Jarenlang was hij voorzitter van de jeugdcommissie en de laatste jaren tot aan zijn overlijden secretaris binnen het bestuur van onze vereniging.

Koos, we zullen je missen!

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn naaste. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.